Image
Image

Xodlu Ezberi

1928-1990. Artvin’in Yukarı Xod (şimdiki adı Yukarı Maden) köyünde doğdu. Asıl adı Enver Demirel’dir. İlkokulu köyünde okudu.

Küçük yaşlardan itibaren Arapça ve Kuran öğrendi. Aynı zamanda aşıklık geleneğine ilgi duyarak şiire yöneldi.

Xodlu eski aşıkların kulaktan kulağa yayılan şiir ve türkülerini öğrenmesinin yanında okuduğu aşık hikayeleri aracılığıyla kendini geliştiren Xodlu Ezberi, mahlası gibi şiirlerini daha çok ezberinde tuttu. Bu nedenle herhangi bir kayda geçirilmediğinden zamanla unutulup kayboldu.

Xodlu Ezberi köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Şiirler

Dağların


Dinleyin ağalar tarif eyleyim
Zevk ile sefasın sürün dağların
Ayrı düştüm ben gurbette neyleyim
Ne hoş olun hazzı  görün dağların

Üstünde çiçekler dolmuş oturur
Yel estikçe rayihasın yetirir
Sümbül içlerinde pek nazlı durur
Neşesin tutiya sorun dağların

Dağlar çiçeklendi bezendi yeni
Hoş olur dağların devranı deni
Suyunu içerken hatırla beni
Pınar ab u zülal verin dağların

Ezberi sizleri bulurum nerde
Hasretliğiz devam eder bu serde
Sabah kırağ zahmet çıkma dağlarda
Yaylada gölleri derin dağların

* * *
 
Vilayet Livane


Vilayet Livane köy Xod-ı Ulya
Derler ki memleket şekillerini
Birkaç asır kalmış bu isim böyle
Sonra Maden buldu akıllarını

Vilayet köy yeni isimler seçti
Böylece üstünden zamanlar geçti
Yavaş yavaş yaşamımız değişti
Kurdular köylere okullarını

Köyümüz yapısı doğası zordur
Dağları yüksektir mekanı dardır
Yine huzur veren halleri vardır
Ezberi sayarmış çakıllarını
Seni


Üç bey ahbap biraraya varanda
Yaren yollarına bekleriz seni
Ocağa uzanıp kebap verende
Akan sellerine bekleriz seni

Hasretlik ateşi kar etti cana
Yolladığın name yetişti bana
Yazıp da cevabın gönderdim sana
Posta tellerine bekleriz seni

Güz geldi de tavla atmaktayız biz
Odada muhabbet etmekteyiz biz
Sazın tellerini çatmaktayız biz
Bülbül dillerine bekleriz seni

Biçare Ezberi elde neylerim
İnip aşkın deryasını boylarım
Mektubumda çok çok selam eylerim
Çoruh illerine bekleriz seni