Image
Image

Ramis Dokur

Hazırlanıyor.


Biyografi.

Şiirler

Unutamadım


Sene kırk sekizde düştüm peşine
Tam altmış yıl oldu unutamadım
Sanırsın bahçede kırmızı güller
Açılmış gül oldu unutamadım

Yıllar var ki terk eyledim sılayı
Kuramadık seni ile yuvayı
Çok oldu görmedim nazlı sonayı
Başka bir kul oldu unutamadım

Nedir bu bahçenin gülü solgun mu
Bilemem güzelim nedir bilgin mi
Ramis der sevgilim bana dargın mı
Söylemez dil oldu unutamadım

* * *

Korkarım


Kamilin elinden zehir içilir
Cahilin sunduğu baldan korkarım
On üçünde düştüm aşkın narına
Sonu görünmeyen yoldan korkarım

İstemem dünyada hayırsız varı
Eksilmez gönülden gamı efkarı
Yıllar ile sevdim bir nazlı yarı
Sohbet tatlı acı dilden korkarım

Bizim sevgimize şad olur eller
Yakışır güzelim yeşiller allar
Ramis yeni açmış bağında güller
Mevsimsiz açılan gülden korkarım

* * *

Olmadı


Akıl ermez bu dünyanın işine
Hayrını şerrini yoran omadı
İki yaşlı kalmış kendi başına
Gelip hal hatrımı soran olmadı

Kalem alıp defterini yazanı
Bu garip yerlerde yalnız gezeni
Böyle kuruldu bu dünya düzeni
Gelip de bir selam veren olmadı

Felek hiç kimseye aman vermiyor
Yaş sekseni geçti aklım ermiyor
Gençler gelip halimizi sormuyor
Ramis yaramızı saran olmadı
Kalmamış


Bu dünya düzeni böyle kurulmuş
Bu dünyada doğru düzen kalmamış
İş yapan kişiler kenarda kalmış
Doğru kelimeler yazan kalmamış

Bu yalan dünyaya benim diyenler
Durmadan palavra partal yayanlar
Fakir fukaranın hakkın yiyenler
Kalemine güçlü ozan kalmamış

Der Ramis memleket virane olmuş
Açılmaz bağında gülleri solmuş
Bakarsın Azrail kapıya gelmiş
İnsanı yok mezar kazan kalmamış

* * *

Bir Türlü


Çok derin açılmış gönül yarası
Sormasam bir türlü sorsam bir türlü
Saçlar beyazlanmış yoktur karası
Sormasam bir türlü sorsam bir türlü

Sevdalı olanlar asla gülemez
Bu dünyada kimse baki kalamaz
Kimin ne olduğun kimse bilemez
Sormasam bir türlü sorsam bir türlü

Der Ramis sırrını eller bilmesin
Bahçelerde açan güller solmasın
Bizim sevgimizi bilen olmasın
Sormasam bir türlü sorsam bir türlü

* * *

Perişan


Güneş vurmuş dağın yamaçlarına
Köyümün her türlü hali perişan
Kimse erişmedi amaçlarına
Köyümün her türlü hali perişan

Açan bahçelerin gülleri solmuş
Domuzlar ayılar bağlara dalmış
Nasıl kader köyüm virane olmuş
Köyümün her türlü hali perişan

Bir zamanlar köyün adı var idi
Yaşamaya türlü tadı var idi
Bağ ile bahçeler ayva nar idi
Ramis der köyümün hali perişan