Aşıklar & Şairler

Xodlu Şirini
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

   

 

 

Xodlu Şirini

Artvin’in Aşağı Xod (şimdiki adı Aşağı Maden) köyünde doğdu.

Hakkında ayrıntılı bir bilgi bulunmayana Şirini’nin 18. yüzyılın 2. yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunun dışında yaşamıyla ilgili somut bir bilgi yoktur.

Herhangi bir eğitim alıp almadığı, ustasının ya da çırağının olup olmadığına ilişkin hiçbir veri günümüze ulaşmamıştır.

Artvin’in bilinen en eski şaz şairlerinden olan Xodlu Şirini’nin eldeki birkaç şiiri dışında kaynaklara aktarılmış herhangi bir şiiri/türküsü bulunmamaktadır. Bazı şiirleriyse 1834 yılında ölen Diyarbakırlı Ermeni Aşık Şirini’ninkilerle karıştırılmaktadır.

Xodlu Şirini'nin nerede öldü ve toprağa verildiğine ilişkin bir bilgi yoktur.


Çatar

Kurban olam öyle yare kaşların yaya çatar
Onlara meyl eyleyenler aklımı zaya çatar
Dilleri hal üste varıp asla teftiş eyleme
Ne kadar kıyak yapışsan varır bir boya çatar

Ta ezelden meşk ederler aşığa darılmayı
Yenilere meyl edüben eskiden ayrılmayı
Can havlinde vaat ederler bir gece sarılmayı
Dillerin üç gün demesi dolanır aya çatar

Der Şirini ben bilirim güzellerin fendini
Ne kadar kıyak yapışsan naza çeker kendini
Bazı ahmak kendin bilmez sever üçü dördünü
Beşini severim derken başı kavgaya çatar


Geçti

Bir nazen-i canan bir selvi boylum
Arz edip yanımdan geldi de geçti
Her haçan gören de verdi velvele
Beni yaman derde saldı da geçti

Kendisi tirindaz güzeldir huyu
Ya huridir ya da melektir soyu
Kaşların karası gözlerin nuru
Belimi burkumu deldi de geçti

Der Şirini sultan idi han idi
Kuluna aşnalık verdi tanıdı
Bilmem bugün ne mübarek gün idi
Bir dilber yüzüme güldü de geçti

 


Şahistanoğlu Bahri Aşık Bulali Deniz Xodlu Dildari Aynur Duman Ozan Eminem Xodlu Ervahi Xodlu Esrari
Xodlu Geyrani Xodlu Halil Sefil Heyrani Xodlu Hıfzi Xodlu İğzari İskender Karadeniz Xodlu Kayo Xodlu Kuradoğlu
Xodlu Mahcubi Murat Muratoğlu Xodlu Noksani Ziver Ocak Hüseyin Oral Medet Oral Şaban Özbek Ahmet Pekal
İsmet Pekal Xodlu Perişan Xodlu Rahmani Xodlu Rufai Xodlu Sadıki Xodlu Saidi Xodlu Sefili Sefil Seyyahi
Xodlu Şamili Xodlu Şemsi Xodlu Şirini Xodlu Talihsiz Nevzat Tuna Zihni Vural Xodlu Yanari İskender Yücel