Aşıklar & Şairler

Murat Muratoğlu
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

   

 

 

Murat Muratoğlu

1957 yılında Murgul’da doğdu.  İlk ve ortaöğrenimi Artvin’de, yükseköğrenimini İstanbul’da tamamladı.

Aşıklık geleneği ve şiirin belirgin olduğu bir ailede büyüdü. Yörenin önemli şairlerinden Xodlu Noksani’nin (1922-1964) oğlu olmasına karşın küçük yaşlarda babasının ölmesi yüzünden halk şiirine ilişkin geleneği öğrenmesinde yörenin öteki aşıklarının etkisi oldu.

Yüzlerce sayfayı bulan babasının notlarını ve defterlerini ilk gençliğinde incelemeye başladı. Bu dönemden sonra şiirle daha yakından ilgilenen Muratoğlu, aynı zamanda bağlama çalmayı öğrendi.

Hemen her konuyu işleyen Murat Muratoğlu'nun şiirleri değişik gazete, dergi ve araştırmalarda aktarıldı.

Murat Muratoğlu’nun şiirlerinin bir bölümü »Yüreğimin Sesi«, (2003) adıyla yayımlandı.


Aradım

İnsanlarda asaleti kemali
Kaftanında değil özde aradım
Engin gönül ile nurdan cemali
Ey erenler bilin sizde aradım

Paylaştım soframda ekmeği balı
İstemem olmasın kilimle halı
Dostun bahçesinde yeşili alı
Beyazda karada bozda aradım

Ölsem de namerde edemem minnet
Gönlü alçak olmak en büyük sünnet
Sormadım softaya nerede cennet
Hakka giden yolu izde aradım

Kamil olmayana derdim açmadım
Ekmediğim yerde kesip biçmedim
Cimrinin elinden ilaç içmedim
Dermanı yaramda tuzda aradım

Güzeli ararım yoktur durağım
Nice yıldır menzilime ırağım
İnsanlık yolunda daha çırağım
Murat’ı ateşte közde aradım


Giderim

Bu kısa ömrümün güzel çağında
Bir sevda uğruna yanar giderim
Bülbül oldum gonca gülün bağında
İncecik bir dala konar giderim

Bir zamanlar coşkun idim duruldum
Yollarında bin acıya karıldım
Sensin diye hayaline sarıldım
Kollarım belinde sanar giderim

Ayrı koydun vatanımdan elimden
Alaman gönlümü sevda selimden
Düşürmedim bir an olsun dilimden
Her nefes adını anar giderim

Bunca zaman yollarını gözlerim
Çok uzaksın duyuramam sözlerim
Gün gelir de tutmaz ise dizlerim
Bil ki aşk atına biner giderim

Altın tastan başka şarap içmedim
Mağrur gönlüm kimselere açmadım
Bir gün olsun alçaklardan uçmadım
Önünde yerlere iner giderim

 

 


Şairler