Aşıklar & Şairler

Xodlu Mahcubi
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

   

 

 

Aşık Mahcubi

Artvin’in Aşağı Xod (şimdiki adı Aşağı Maden) köyünde doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. Yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi yoktur. Ancak 19. yüzyılın 2. yarısı ya da 20. yüzyılın ilk yıllarında öldüğü sanılmaktadır. Hıfzı Baba’nın Mahcubi’nin ölümü üzerine yazdığı bir şiirinden yola çıkılarak Hıfzi’den (1860-1915) daha önceki bir dönemde öldüğü varsayılmaktadır.

Bazı kaynaklarda ise 1912 yılındaki Balkan Savaşına katıldığı ve daha sonraki bir dönemde öldüğü aktarılmaktadır.

Göle’nin Çardaklı köyünde uzun süre imamlık yaptı. Aynı köyde Xodlu Müdami tarafından bulunan bir cönkte de şiirlerine rastlanan Mahcubi, dini, sevgi ve ayrılık gibi konuları işledi.

Xodlu Mahcubi, destanları ve zincirleme şiirleriyle de günümüze önemli örnekler bıraktı.

Ayrıca biri Kayserili, öteki Tiflisli olmak üzere aynı adlı 2 Ermeni aşığı daha yaşamıştır.


Aldı Muradını

Ela gözlü nazlı dilber
Gülen aldı muradını
Al yanaktan buhağını
Bilen aldı muradını

Ah çeker derun-i dilden
Noksan gelir yılı yıldan
Güzel seni ince belden
Salan aldı muradını

Mahcubi düşürdün nara
Bülbüldeki ah u zara
Bulamadım bir gün ara
Bulan aldı muradını


Bende Buldum

Zemmetmem kimseyi tövbeler olsun
Cümle ayyıbatı ben bende buldum
Benim etmediğim suçum kalmadı
Olmaz fahşiyatı ben bende buldum

Nekim menhiyatı nehy etmiş mağbut
Endişesiz hakka kılmadım sücut
Yanarsa bi-günah izansız vücut
Eda-i selati ben bende buldum

Yokladım derunum eyledim tetkik
Lisanım kalbimde değil muvafık
Mecliste bir kusur misli münafık
Taşrada rahatı ben bende buldum

Alemde kaldım ben cürm-i bi-adet
Hayvan benden güzel ben ondan eşet
Haceptir işlerim her ahvali bet
Her bir şeyyihati ben bende buldum

Mahcubi yoktur elimde bir sıraç
Hakkın elfatına olmuşum muhtaç
Şefaat eylesin şefi-ül miraç
Bana mazereti ben bende buldum

 

 


Şairler