Aşıklar & Şairler

Xodlu Kuradoğlu
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

   

 

 

Xodlu Kuradoğlu

1951 yılında Artvin’in Yukarı Xod (şimdiki adı Yukarı Maden) köyünde doğdu. Asıl adı Dursun Kurt’tur. İlköğrenimini ortaöğrenimini Artvin’de tamamladı.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Ortaokul yıllarından itibaren bağlama çalmayı öğrendi. Ancak ilk şiirlerini yaklaşık lise yıllarında yazdı. Köyünün geleneksel türkülerin öğrendi ve kendine özgü bir arşiv oluşturdu.

Zamanla aşıklara ilişkin okuduğu kitaplar ve sürekli olarak deyişmelerde bulunan Kuradoğlu, bazı şair arkadaşları aracılığıyla kendini geliştirdi ve bilgisini pekiştirdi.

Xodlu Kuradoğlu, şiirlerinin bir bölümünü Şeyfettin Kaya, Şemsettin Kaya, Şaban Özbek ve İskender Yücel'le birlikte hazırladığı »Dostlar Sofrası« (2012) adlı kitapta yayımlandı.


Demiyasun Xodliyam

Bilmiyerim gettun mi heç Xod’a san
Varmadiysan demiyasun Xodliyam
Şimdi anlatayım bir bir istarsan
Sormadiysan demiyasun Xodliyam

Mezrelarun kara geçan kışuni
Sarı yağla bişan ekmek aşuni
Eğer Cartiyet’ta galin taşuni
Gormadiysan demiyasun Xodliyam

Sarp yamaçta geven koki sokmayip
Uşiyinca bir da ateş yakmayip
Yolcilukta cecimlere bakmayip
Sarmadiysan demiyasun Xodliyam

Kitigi kuziyi çıkarıp guna
Pelut yaprağini etmeden kona
Daha gün doğmadan gedip oduna
Kirmadiysan demiyasun Xodliyam

Okuzlari birakmadan otlağa
Yan vermeden yaylalarda palağa
İneklere tuz serip da yalağa
Vermadiysan demiyasun Xodliyam

Sabahun korunda çayir biçtun mi
Tuz vermaya mal davari seçtun mi
Kişin karda mal yoluni açtun mi
Kurmadiysan demiyasun Xodliyam

Kartol için kuyulari eşip da
Dana damun kapisini açip da
Lebiyoyla puçukoyi seçip da
Sermadiysan demiyasun Xodliyam

San yedun mi kaymağini yağini
Savurdun mi yaba ile tiğini
Açup kollaruni sisli dağini
Sarmadiysan demiyasun Xodliyam

Pilekide arifanay bişurip
Tut şirasi pekmezini taşurip
Sari okuz harmanlardan kaçurip
Surmadiysan demiyasun Xodliyam

Aç karnına soğuk suyu içarak
Ot yukiyla Sanzalet’tan geçarak
Orak alip tarla tumbi biçarak
Kirmadiysan demiyasun Xodliyam

Kuradoğlu hep gezarsun arada
Arzumanın kaldi daha nerada
Rüyada da olsa bazen orada
Durmadiysan demiyasun Xodliyam

 

 


Şairler