Aşıklar & Şairler

Aşık İğzari
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

   

 

 

Xodlu İğzari

1877-1967. Artvin’in Aşağı Xod (şimdiki adı Aşağı Maden) köyünde doğdu. Asıl adı Kasım Ocak’tır. Yörede Kasım Hafız ya da Kasım Hoca olarak bilinir. İlk medrese eğitimini köyünde aldı, Arapça ve Farsça öğrendi.

Aşıklık geleneğini de küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı. Hem hece hem de aruz ölçülerine göre şiirler yazan İğzari, döneminde birçok ünlü aşıkla karşılaştı, dostluk kurdu ve deyişmelerde bulundu. Bazı kaynaklarda Yusufelili Muhibbi’nin bir muammasını cevapladığı yer almaktadır. Ancak İğzari, Muhibbi’nin (1823-1868) ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra doğduğuna göre, böylesi »sanal« bir karşılaşma sonradan İğzari tarafından yazılmış olabilir.

Artvin dışında Kars’ın değişik ilçelerinde hocalık, imamlık ve müftülük yaptı. En son Selim müftülüğünden emekli oldu.

Şiirleri dışında bir de Mevlit yazan İğzari, genellikle dini ve felsefi konuları ağırlıkla işledi.

Yaşamının son dönemlerini Selim’e yerleşen çocuklarının yanında geçiren İğzari, bir öğrencisini ziyaret etmek için yola çıktığında dağda tipiye yakalandı. Küçük bir kovuğa sığınmasına karşın soğuk ve tipiden kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Sonraki günlerde onu arayanlar elinde Kuran, donup kalmış olarak buldular.

Xodlu İğzari köyüne getirilerek orada toprağa verildi.


Eğletir

 

Talibi cifedir kerkesi kellab

Bed ile mermeri anka eğletir

Aşığı bend etmez zinciri polat

Ve lakin aşk ile sevda eğletir

 

Kemaldir guş eden sohbeti sazı

İrfan bilir bu rumuzu bu razı

Bekliyor bulağı mevladır arzı

Sanmayın Mecnun’dur Leyla eğletir

 

Ademde buldu mu ademi ara

Mey için mest olur bakmaz engura

Çekiyor kalyonu nehr ile tura

Katredir İğzari derya eğletir


Gel Yarim

 

Selvidir kametin tubaya dönmüş

Güneş ziya vermiş ruyun gel yarim

Mest ü hayran oldu cismiyle canım

Misk ü amberidir buyun gel yarim

 

Gel beri cananım şah-ı hubanım

Afet-i devranın mah-ı tabanım

Gözleri mestandır kaşı kemanım

Cezbeyledi canım muyun gel yarim

 

İğzari aşk ile sevdaya saldı

Cemalin gördü de halvete daldı

Cananı gelince muradın aldı

Şehr-i Medine’dir köyün gel yarim

 

 


Şairler