Image
Göründüğü kadarıyla bir köye ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar arasında Osman İlker’in (1932-2020) yıllarca uğraşarak toparladığı araştırmaları Türkiye’de muhtemelen tek örnektir.

»Yukarı Maden ve Yukarı Madenliler-Köyün Doğal ve Toplumsal Yapısı«, »Yukarı Maden ve Yukarı Madenliler-Kök Aileler ve Yaşam Ağaçları«, »Aşağı Maden ve Aşağı Madenliler-Köyün Doğal ve Toplumsal Yapısı«, »Aşağı Maden ve Aşağı Madenliler-Kök Aileler ve Yaşam Ağaçları« adlarıyla toplam 3052 sayfalık 4 kitaptan oluşan araştırmalar Aşağı ve Yukarı Xod’a ilişkin 1990’lı yıllara kadarki birçok ayrıntıyı belgelemektedir.
Image
Image
Image
Image
Osman İlker

Yukarı Maden ve Yukarı Madenliler
Köyün Doğal ve Toplumsal Yapısı

Gelişim Matbaası, Ankara, 1989
18,5x27 cm, 590 Sayfa
 
Osman İlker

Yukarı Maden ve Yukarı Madenliler
Kök Aileler ve Yaşam Ağaçları

Gelişim Matbaası, Ankara, 1989
18,5x27 cm, 864 Sayfa
 
Osman İlker

Aşağı Maden ve Aşağı Madenliler
Köyün Doğal ve Toplumsal Yapısı

Aşağı ve Yukarı Maden Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İstanbul, 1992
18,5x27 cm, 718 Sayfa
Osman İlker

Yukarı Maden ve Aşağı Madenliler
Kök Aileler ve Yaşam Ağaçları

Aşağı ve Yukarı Maden Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İstanbul, 1992
18,5x27 cm, 880 Sayfa
 
Image
Osman İlker


1932-2020. Artvin’in Yukarı Xod (şimdiki adı Yukarı Maden) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra Cilavuz Köy Enstitüsünü bitirdi.

Öğretmen okulu yıllarından itibaren çeşitli konularda yazmaya başladı.

Halk edebiyatı ve kültüre ilişkin geniş bir arşiv oluşturan Osman İlker 1952-1981 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan Osman İlker ayrıca yöreden birçok türkü derledi, birçok türkünün arşivlere aktarılmasını sağladı.

Osman ilker Aydın'da öldü ve orada toprağa verildi.

Osman İlker'in Xod köylerine (Aşağı ve Yukarı Maden) ilişkin yaptığı birkaç bin sayfalık tarihsel, toplumsal, kültürel araştırmaları »Yukarı Maden ve Yukarı Madenliler, Köyün Doğal ve Toplumsal Yapısı« Ankara, (1989), »Yukarı Maden ve Yukarı Madenliler Kök Aileler ve Yaşam Ağaçları« Ankara, (1989), »Aşağı Maden ve Aşağı Madenliler, Köyün Doğal ve Toplumsal Yapısı« Ankara, (1992), »Aşağı Maden ve Aşağı Madenliler, Kök Aileler ve Yaşam Ağaçları« Ankara, (1992) adlarıyla yayımladı.


Image
Mehmet Koç

Hodlu Halk Ozanları
ve
Kalem Şueraları

Hürtunç Ofset
1. Baskı, 1990
14x19,5 cm, 256 Sayfa


Mehmet Koç


1936-2001. Artvin’in Yukarı Xod (şimdiki adı Yukarı Maden) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra Cilavuz Köy Enstitüsünü bitirdi.

Çocukluğundan itibaren yöresinde halk anlatılarını dinleyip ilgi duydu.

Öğrencilik yıllarından başlayarak halk edebiyatına ilişkin geniş bir arşiv oluşturdu.

Özellikle sözlü gelenekten, bugünün birçok araştırmacısına temel kaynak olabilecek önemli veriler toparladı.

34 yıl Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra 1985 yılında emekli oldu.

1955 yılından bu yana toparlamaya başladığı yöresinin aşıklarına ilişkin bilgileri, notları, araştırmaları vs. »Hodlu Halk Ozanları ve Kalem Şueraları« (1990) adıyla yayımladı.

Mehmet Koç Aydın’da öldü ve orada toprağa verildi.
Image
Hocam

                                    Mehmet Koç Hocanın ardından


Bahar yeşerip de yaşam yarına
Taşmaya başlarken terk ettin hocam
Dalların boy verip kökler derine
Düşmeye başlarken terk ettin hocam

Güneş oldun ışık saçan yüzünle
Hiç kimseyi incitmeyen sözünle
Doldurup dostluğu çağlar özünle
Coşmaya başlarken terk ettin hocam

Aydın’a karanlık çöküp de bir gün
Ağaçlar yaprağın döküp de bir gün
Yavaş yürümekten bıkıp da bir gün
Koşmaya başlarken terk ettin hocam

Bıraktın dostları açtın yarayı
Öğretip Deniz’e verdin sırayı
Yıktın engelleri buldun arayı
Aşmaya başlarken terk ettin hocam

 
Image
Bekir Karadeniz
Seyfettin Kaya

Xod Türküleri

Xod müziği ve türkülerine ilişkin hazırlanmış kapsamlı araştırma
Xod türküleri ve notaları
Tüm kaynak kişilere ilişkin bilgiler
Türkü adları, ilk dizeler ve adlara göre düzenlenmiş dizinler
Ses kayıtlarından oluşan CD (mp3 formatında 118 ses kaydı)

1. Baskı Mart, 2011
ISBN 978-605-5825-08-9
16x24 cm, 352 sayfa
 
Image
Bekir Karadeniz

Xodlu Noksani
Yaşamı ve Şiirleri

»Her şeye karşın bugünkü yaşamını, onun aydın, tutarlı ve geleceği görebilen özelliklerine borçlu olduğunu bilen ve anlatan insanların bulunması Noksani’nin gönüllerdeki yerini pekiştirmektedir.
Şu anki duygularımla ve bir cümleyle anlatmam gerekirse Noksani’nin, güzele olan tutkusu nedeniyle Karac’oğlan’la bir akrabalığı olduğu kesin.«

Bekir Karadeniz
2. Baskı, 2014
ISBN 975-605-5825-8-3
12,5x19,5 cm, 128 sayfa
 
Image
Bekir Karadeniz

Artvinli
Halk Şairleri

319’u ilk kez yayımlanan 808 şiir
112 halk ozanı ve şaire ilişkin bilgi
Şair adları, şiir adları ve ilk dizelere göre düzenlenmiş dizinler
Artvinli halk şairleri üzerine yapılan en kapsamlı ve güncel araştırma

AAKYD Yayınları

1. Baskı, 2002
ISBN 975-8582-06-2
16x24 cm, 688 sayfa
 
Image
Image
Bekir Karadeniz
Orhan Bahçıvan

Doğulu Halk Şairleri
1-2

400’ü ilk kez yayımlanan 1600 şiir.
445 halk ozanı ve şaire ilişkin bilgi.
Şair adları, şiir adları ve ilk dizelere göre düzenlenmiş dizinler.
Doğulu halk şairleri üzerine yapılan en kapsamlı ve güncel araştırma.
Aşık makamlarından oluşan CD

1. Baskı Temmuz, 2010
ISBN 978-605-5825-04-1
ISBN 978-605-5825-20-1
16x24 cm, 1536 sayfa